preskoči na sadržaj

Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš

Login
Tražilica
Sigurnost na internetu

Zakoni i pravilnici

ZAKONI

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/2016.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 86/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_86_2125.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 92/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2593.html

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 105/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2839.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 90/11)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1927.html

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 16/12)

http://arodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_442.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 86/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1967.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ (NN 152/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2864.html

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_27_644.html

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1351.html

 

PRAVILNICI

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1019.html

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/17)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 81/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1561.html

Pravilnik o polaganju državne mature (NN 1/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_1_35.html

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_05_88_1135.html

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 94/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_94_2630.html

preskoči na navigaciju